Zápis

INORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE- dne 25.8. od 15:30 hodin

Zveme všechny účastníky přijímacího řízení ( jak v květnu/ tak v srpnu), aby se dostavili na informační schůzku - v úterý 25.8.2020 od 15:30 hodin v ZELENÉ třídě. Těšíme se na Vás!Spádová Mateřská škola Luštěnice vyhlašuje

zápis do mateřské školy na nově vzniklá místa:

12. 8. 2020 8,00 - 12,00 a 12,30 - 15,30 hodin

v prostorách mateřské školy.

Pokud se zákonný zástupce nemůže ze závažných důvodů dostavit, domluví se na telefonním čísle 607 701 992 na náhradním termínu. Na pozdější přihlášky NEBUDE brán zřetel.

zápis do mateřské školy na nově vzniklá místa:

12. 8. 2020 8,00 - 12,00 a 12,30 - 15,30 hodin

v prostorách mateřské školy.

Pokud se zákonný zástupce nemůže ze závažných důvodů dostavit, domluví se na telefonním čísle 607 701 992 na náhradním termínu. Na pozdější přihlášky NEBUDE brán zřetel.

Kdo podával žádost v květnu 2020, s sebou přinese pouze:

- vyplněnou Opětovnou žádost o přijetí (formulář ke stažení ZDE nebo k vyzvednutí v MŠ v boxu před Zelenou třídou).

Nově příchozí s sebou přinese:

- vyplněnou Žádost o přijetí, s lékařským potvrzením o očkování dítěte (formulář ke stažení ZDE nebo k vyzvednutí v MŠ v boxu před Zelenou třídou).

- potvrzení o trvalém pobytu dítěte ve školském spádovém obvodu MŠ Luštěnice (dle Obecně závazné vyhlášky obce Luštěnice č. 3/2017 a obce Smilovice č. 1/2017).

- Bez těchto dokumentů není možné zápis provést.

- Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Ke dni nástupu do MŠ má být dítě schopno samostatně plnit požadavky a cíle předškolního vzdělávání a bezpečně zvládat základní hygienické návyky a sebeobsluhu.