Zápis


Zápis do mateřské školy od školního roku 2021/2022 


Žádost o přijetí, s lékařským potvrzením o očkování dítěte

(ke stažení ZDE nebo k vyzvednutí v MŠ v boxu před Zelenou třídou)

Potvrzení o trvalém pobytu dítěte ve školském spádovém obvodu MŠ Luštěnice (dle Obecně závazné vyhlášky obce Luštěnice č. 3/2017 a obce Smilovice č. 1/2017).

je možné podat v termínu 5. - 12. 5. takto:

  • osobním podáním ve dnech 5. - 6. 5. v době 8,00 - 11,30 a 12,30 - 16,00 hodin, pro osobní podání je nutné se objednat přes rezervační kalendář (zapisujte jméno dítěte), který bude zpřístupněn OD 21. 4. DO 4. 5. 2021 na našich webových stránkách, nebo telefonicky na tel. 606 645 511 nebo 607 701 992

  • datovou schránkou - 9b6kufv,

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (bez elektronického podpisu je neplatná) na mailovou adresu - mslustenice@mslustenice.cz

  • poštou na adresu - MŠ Luštěnice, Školní 9, 294 42 Luštěnice


  • PREFERUJEME OSOBNÍ PODÁNÍ

  • NA POŘADÍ PŘIJATÉ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ


Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 let.

Ke dni nástupu do MŠ má být dítě schopno samostatně plnit požadavky a cíle předškolního vzdělávání a bezpečně zvládat základní hygienické návyky a sebeobsluhu.

Kritéria pro seřazení přijatých žádostí:

  • 1. Děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou pátého roku věku a děti starší, pro které je vzdělávání v mateřské škole povinné.

  • 2. Děti s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu MŠ Luštěnice seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

  • 3. Všechny ostatní děti seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.