Zápis


22. 04. 2022 11:00

Rezervace termínu zápisu

Prosíme všechny rodiče, kteří chtějí požádat o přijetí dítěte do mateřské školy od školního roku 2022/2023, aby si na portálu www.elektronickypredzapis.cz rezervovali přesný čas, kdy se k zápisu dostaví. Nestačí pouze registrace dítěte k zápisu.

Děkujeme  


PŘEDZÁPIS DO MŠ LUŠTĚNICE

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento 
odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ Luštěnice.

Zápis se uskuteční ve středu 04.05.2022 od 9:00 - 11:30 a od 12:30 - 15:30 hod.

Návod na postup :


Informace k zápisu do mateřské školy od školního roku 2022/2023 budou zveřejněny 1.4.2022


Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 let.

Ke dni nástupu do MŠ má být dítě schopno samostatně plnit požadavky a cíle předškolního vzdělávání a bezpečně zvládat základní hygienické návyky a sebeobsluhu.

Kritéria pro seřazení přijatých žádostí:

  • 1. Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou pátého roku věku a děti starší, pro které je vzdělávání v mateřské škole povinné.

  • 2. Děti s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu MŠ Luštěnice seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

  • 3. Všechny ostatní děti seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.08.04.2022 14:45

 ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLÍHO ROKU 2022 / 2023 pro cizince (občany Ukrajiny),

kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 67/2022 (o opatření v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace)

Zápis se uskuteční ve středu 1.6.2022 od 9:00 - 11:30 a od 12:30 - 15:30 osobně v kanceláři ředitelky Mateřské školy Luštěnice


ПРОТОКОЛ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З 2022/2023 ГОДА для іноземців (громадян України),

надання тимчасового захисту в Чеській Республіці відповідно до Закону № 67/2022 (Про заходи у сфері освіти у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації)

Запис відбудеться у середу 1.6.2022 з 9:00 до 11:30 та з 12:30 до 15:30 особисто в кабінеті директора дитячого садка Луштєніце

28.04.2022 15:04

                                                 Nová kritéria pro přijetí dětí na školní rok 2022/2023

Copyright © 2020 Mateřská škola Luštěnice Copyright © 2020 Mateřská škola Luštěnice