Platby

Školné i stravné se v naší MŠ platí jednou částkou převodem na účet číslo: 

51-6902190277/0100


ŠKOLNÉ

- Školné je stanoveno na částku 600,- Kč měsíčně.

- Školné je splatné do posledního dne předcházejícího měsíce (do konce srpna na září atd.)

- Školné se platí v 11 zálohách ročně. První ve školním roce v srpnu, poslední v červnu.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, školné neplatí.


STRAVNÉ :

- Děti 3 - 6 let 48,- Kč/den - celodenní stravování

- Děti 6 - 7 let 52,- Kč/den - celodenní stravování (děti s odloženou školní docházkou)


- Vyúčtování stravného se provádí dvakrát ročně.

- Všechny podrobnosti o výši placení stravného je nutno předem domluvit s vedoucí školní jídelny.


Dítě se ke stravování přihlašuje a odhlašuje:

* do sešitu v šatně minimálně 1 den předem a to ráno

* telefonicky na tel. čísle 724 571 644 předem nebo aktuální den do 6,15 hodin

* e-mailem na adrese jidelna@mslustenice.cz předem nebo aktuální den  do 6,15 hodin

* on-line na www.strava.cz předem nebo aktuální den do 6,15 hodin


* Neodhlášené stravné PRODADÁ.

* Neodhlášené obědy se vydávají do jídlonosičů v 11,00 hodin, poté se dle zákona 561/2005 Sb. vydají         ostatním dětem.

* Nárok na odebrání stravy má strávník pouze v první den nemoci.


Rodiče jsou povinni zaplatit školné i stravné včas! Každou změnu v čísle účtu jsou rodiče ve vlastním zájmu povinni předem nahlásit! 

Copyright © 2020 Mateřská škola Luštěnice Copyright © 2020 Mateřská škola Luštěnice