Provoz MŠ

* Mateřská škola se otevírá:

   v 6,15 hod. (MODRÁ TŘÍDA pro rok 2023/2024)

* Příchody dětí jsou:

   do 8,30 hodin.

 Po dohodě s učitelkou můžete dítě přivést kdykoli.

Vyzvedávání dětí je:

* Po obědě ve 12,15 hodin

* Po odpolední svačině 

  od 14,40 hodin do 16,40 hodin. 

* Mateřská škola se uzavírá v 16,45 hodin.

* Po dohodě s učitelkou si můžete dítě vyzvednout kdykoli. 

Copyright © 2020 Mateřská škola Luštěnice Copyright © 2020 Mateřská škola Luštěnice