PŘEDŠKOLÁCI

Zde najdete, v případě distančního vzdělávání, pro svoje děti připravená zadání ze všech pěti vzdělávacích oblastí pro mateřské školy. Tato zadání jsou určena prioritně pro děti, které plní povinnou předškolní docházku, ale mohou si je vyzkoušet i děti mladší. Zadání budou vždy na jeden týden. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost se tímto způsobem vzdělávat. Účast předškolních dětí na zapojení do vzdělávacích aktivit, budeme konzultovat při návratu do MŠ. Pracovní listy, fotky vašich prací a aktivit si prosím schovejte, budeme se na ně těšit. 


Copyright © 2020 Mateřská škola Luštěnice