Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Luštěnice

Kriteria pro seřazení přijatých žádostí:

- Děti, které do 31.8.2021 dosáhnou pátého roku věku a děti starší, pro které je vzdělávání v mateřské škole povinné, bez ohledu na trvalé bydliště.

- Děti s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu MŠ Luštěnice seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

- Všechny ostatní děti seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti od 3 let. Ke dni nástupu do MŠ musí být dítě schopno samostatně plnit požadavky a cíle předškolního vzdělávání a bezpečně zvládat základní hygienické návyky a sebeobsluhu.