Režim dne

- 06:15 - 08:45 Příchod a přivítání dětí učitelkou, spontánní a tvořivé činnosti, aktivity zaměřené na individuální práci s dětmi a jejich optimální rozvoj, společné přivítání na elipse.

- 08:45 - 09:05 Ranní cvičení a pohybové aktivity.

- 09:05 - 09:30 Hygiena, svačina.

- 09:30 - 09:50 Nabídka vzdělávacích a poznávacích činností vztahujících se k tématu. V letních měsících je možné tyto činnosti přenést do venkovního prostředí.

- 09:50 - 11:50 Příprava a pobyt venku, spontánní i řízené aktivity podporující rozvoj rozumových, sociálních a fyzických schopností dětí.

- 11:50 - 12:40 Hygiena, oběd, čištění zubů

- 12:40 - 14:10 Příprava na odpočinek, odpočinek, klidové aktivity.

- 14:10 - 14:40 TV chvilka, hygiena, svačina.

- 14:40 - 16:45 Hry ve třídě a na zahradě, pohybové, skupinové a individuální činnosti řízené i spontánní, rozcházení dětí domů.


16:45 UZAMČENÍ BUDOVY MŠ

Prosíme rodiče, aby dodržovali provozní dobu mateřské školy. V případě pozdního vyzvedávání dětí jde o porušování školního řádu. Při jeho opakovaném porušování je možné rozhodnout i o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

Režim dne je pouze orientační a lze jej podle potřeby měnit.

Copyright © 2020 Mateřská škola Luštěnice Copyright © 2020 Mateřská škola Luštěnice