Režim dne

- 06:15 - 08:35 Příchod a přivítání dětí učitelkou, spontánní a tvořivé činnosti, aktivity zaměřené na individuální práci s dětmi a jejich optimální rozvoj, společné přivítání na elipse.

- 08:35 - 08:55 Ranní cvičení a pohybové aktivity.

- 8:55 - 09:15 Hygiena, svačina.

- 09:15 - 09:45 Nabídka vzdělávacích a poznávacích činností vztahujících se k tématu. V letních měsících je možné tyto činnosti přenést do venkovního prostředí.

- 09:45 - 11:45 Příprava a pobyt venku, spontánní i řízené aktivity podporující rozvoj rozumových, sociálních a fyzických schopností dětí.

- 11:45 - 12:15 Hygiena, oběd

- 12:15 - 14:00 Příprava na odpočinek, odpočinek, klidové aktivity.

- 14:00 - 14:30 TV chvilka, hygiena, svačina.

- 14:30 - 16:45 Hry ve třídě a na zahradě, pohybové, skupinové a individuální činnosti řízené i spontánní, rozcházení dětí domů.


16:45 UZAMČENÍ BUDOVY MŠ

Prosíme rodiče, aby dodržovali provozní dobu mateřské školy. V případě pozdního vyzvedávání dětí jde o porušování školního řádu. Při jeho opakovaném porušování je možné rozhodnout i o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

Režim dne je pouze orientační a lze jej podle potřeby měnit.

Copyright © 2020 Mateřská škola Luštěnice Copyright © 2020 Mateřská škola Luštěnice