Z historie MŠ Luštěnice


V naší obci má mateřské školství poměrně dlouhou historii. Již v roce 1952 byl otevřen tzv. Zemědělský útulek, což byl prakticky předchůdce současné podoby předškolního zařízení. Jistě si mnozí naši občané vzpomenou, že první mateřská škola byla v domě, kde dnes bydlí Strachovi. Jelikož tento objekt přestal, jak z kapacitních, tak i z hygienických důvodů vyhovovat, byla školka, v roce 1960, přemístěna do objektu, který sloužil při výstavbě bývalých vojenských činžovních domů jako kantýna a kanceláře. Tam vznikla jednotřídní mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Ale dětí v obci a spádových obcích (Libichov, Němčice, Voděrady, Rejšice, Smilovice, Újezd, Újezdec a Bratronice) přibývalo, a tak musela být družina přemístěna do základní školy a děti se začaly scházet ve dvoutřídní MŠ. Bylo však patrné, že budova nebyla původně určena dětem, zvyšovaly se také nároky na úroveň a kvalitu prostředí pro naše nejmenší a proto bylo rozhodnuto o stavbě nové budovy. Dětí bylo mnoho a jak bylo tehdy běžné, lidé si museli pomoci sami. Takže kdo chtěl mít o své dítě postaráno, musel odpracovat na stavbě nové budovy minimálně 30 brigádnických hodin. Vše se podařilo, a i když se nám to nezdá, oslavili jsme v září 2010 již 25. výročí existence naší mateřské školy. A jelikož se opotřebovává vše, s čím člověk zachází, dochází neustále a průběžně k obnově a modernizaci zařízení a pomůcek. Ti, kteří naši školku navštěvovali před lety, dnes obdivují, jak je pěkně a moderně zařízena a vybavena novými hračkami. Za ty roky, kdy předškolní zařízení v naší obci existuje, se u dětí vystřídala také celá řada učitelek, které se staraly o několik generací. Jistě si mnozí vzpomenou např. na paní učitelky (seznam je od roku 1972): Ptáčkovou, Baldovou, Pytlounovou Marii, Knesplovou, Altmanovou, Šulcovou, Sakařovou, Dvořákovou, Umlaufovou, Osičkovou, Jehličkovou, Bursovou, Slukovou, Havlasovou, Pytlounovou Janu, Najmanovou, Schlitzovou, Chládkovou, Škorničkovou, Solničkovou, Karasovou, Zouharovou, Cvekovou a Vítkovou.
Pokud si někdo z vás vzpomene, na paní učitelku, která zde učila před rokem 1972, budeme rádi, když nám její jméno připomene. Děkujeme. 

Zaměstnanci školy za 25 let:
Provozní zaměstnanci: Paní: Pospíšilová, Kmínková, Procházková Marie, Dvořáková, Holá, Vyhnánková, Štajnerová, Dolečková, Michoňová a pánové Procházka a Jakubův.
Zaměstnanci školní jídelny: Paní: Brabcová, Bradáčová, Kulmanová st., Krouská, Brejchová, Kulmanová ml., Jakubůvová, Zikmundová, Bydžovská, Řízková, Mejstříková, Bartoňová, Procházková, Skalská, Růžičková, Volfová, Jonášová, Kudráková. 

Copyright © 2020 Mateřská škola Luštěnice Copyright © 2020 Mateřská škola Luštěnice