Zápis do mateřské školy od školního roku 2020/2021

4. – 13. 5. 2020

 

Dle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před nebezpečím onemocnění COVID-19, bude letos zápis do MŠ probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je splnění povinnosti očkování. To se netýká dítěte, které má povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře, postačí čestné prohlášení uvedené v Žádosti a kopie očkovacího průkazu. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo má trvalou kontraindikaci.

Potřebné dokumenty k zápisu :

  • Žádost o přijetí ke stažení zde nebo k vyzvednutí v MŠ v boxu před Zelenou třídou
  • kopie očkovacího průkazu

Trvalý pobyt dítěte není nutné dokládat, ověření proběhne v součinnosti s obecními úřady.

Žádost o přijetí je možné podat v termínu 4. – 13.5. 2020

  • datovou schránkou - 9b6kufv,
  • e-mailem, opatřenou elektronickým podpisem (bez elektronického podpisu je neplatná) na mailovou adresu - ms.lustenice@centrum.cz,
  • poštou na adresu - MŠ Luštěnice, Školní 9, 294 42 Luštěnice,
  • osobním podáním vložením do schránky k tomu určené v areálu MŠ ve dnech 6. – 7.5. v době 9,00 – 11,00 a 14,00 – 16,00 hodin (Prosíme o dodržení určeného termínu a času, aby mohla být zaručena ochrana osobních údajů v Žádosti. Mimo určenou dobu Žádosti do schránky NEVKLÁDEJTE!).

 

Po přijetí Žádosti mateřskou školou budete kontaktováni přes uvedený mobilní telefon a bude vám sděleno registrační číslo, pod kterým bude vaše dítě evidováno. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy od 1.6.2020.

 

Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 let.

Ke dni nástupu do MŠ má být dítě schopno samostatně plnit požadavky a cíle předškol. vzdělávání a bezpečně zvládat základní hygienické návyky a sebeobsluhu.

Kriteria pro seřazení přijatých žádostí:

  • 1. Děti, které do 31.8.2020 dosáhnou pátého roku věku a děti starší, pro které je vzdělávání v mateřské škole povinné.
  • 2. Děti s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu MŠ Luštěnice seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
  • 3. Všechny ostatní děti seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.