Úkoly od 08.03 - 12.03.2021


Dítě a jeho tělo

Hra na ptáčky:

Cílem - je nácvik správného nádechu

Pomůcky: lentilky, brčka, talířky

Úkolem dětí je, aby se pomocí brčka správně nadechly a roztřídily lentilky podle barev...podle počtu...můžete zjistit, kterých je více x méně... můžete si dát soutěž ....


Zazpívejte si a zatancujte si doma s rodiči písničku: " Travička zelená"

Travička zelená, to je moje potěšení, travička zelená, to je moje peřina.

(Jdeme v kruhu (za ruce), na konci verše zastavíme.)

Když si smyslím, na ni sednu, když si smyslím na ní lehnu

(Dáme ruce v bok a naznačíme podřepy ruce spojíme dlaněmi k sobě, položíme na ně tvář.)

travička zelená, to je moje peřina. Travička zelená, to je moje potěšení, travička zelená, to je moje peřina.

(Zatočíme se jednotlivě na místě, jdeme v kruhu a na konci verše zastavíme.)

Když se zjara začne pučit, nechci já se doma mučit, travička zelená, to je moje peřina.

(Vrtíme rukama v zápěstí, ukazováčky děláme rostoucí trávu, zatočíme se jednotlivě na místě.)

Aby byla travička zelená, je potřeba na jaře trochu deště...

  • Básnička s malováním: souhra ruka - oko (jsou základem pro budoucí učení se - ovládnutí čtení a psaní)

  • Rozvíjí jazyk, řeč a paměť, podporují rozvoj slovní zásoby a správnou artikulaci

  • Malování podporuje pohyby rukou a prstů (rozvíjí jemnou motoriku)

Básnička s malováním : ZDE

Naučte se básničku a namalujte obláčky s deštěm, můžete dokreslit travičku a jarní kytičky.... fantazii se meze nekladou... těšíme se na vaše obrázky.Dítě a společnost


Za každý splněný úkol, vybarvi patřičný obrázek.


- Zavolej babičce a dědečkovi a zeptej se, jak se mají.


- Zeptej se maminky, jestli nepotřebuje s něčím pomoci.


- Ukliď si hračky v pokojíčku.


- Zajdi ven na zahradu, nebo s rodiči na procházku a pozoruj, jestli už rostou sněženky. Nezapomeň pozdravit kolemjdoucí.


- Až budeš venku, poslouchej a schválně jestli uslyšíš nějaké ptáčky zpívat.


Pracovní list : ZDE

Pracovní list : ZDE


Dítě a jeho psychika - Rozvoj řečových schopností

Sebepojetí, city a vůle
Nakresli obrázek z nějaké pohádky, měla by tam být hlavní postava nebo hlavní děj, ze kterého by se dalo poznat, o jakou pohádku jde. Může potom celá rodina hádat, která je to pohádka. Ten, kdo uhodne, by měl dostat nějakou odměnu a ty rozhodni, jaká to bude. 😊
A nezapomeň při tom správně držet pastelku 😊

Dítě a jeho psychika - Poznávací schopnosti...


Házej ve dvojici s kostkou a říkej, kdo má víc. A nevadí, když prohraješ 😊 

Na pracovním listě ukaž, jak počítáš.
Pracovní list: ZDEDítě a ten druhý

Cíle - Charakteristika ročního období - jaro

Úkol 1 - seznamovat se s názvy některých jarních květin
Milí předškoláci,
blíží se rychle jaro a my jsme již na vycházce pozorovali první jarní kytičky, které vykukují z hlíny:
sněženky, petrklíče, pampelišky, sedmikrásky. O těch jsme si říkali, že jsou dokonce léčivé...
Vezměte rodiče na procházku a všechny kytičky najděte, ukažte jim je a také pojmenujte...pro maminku kytičku sedmikrásky vybarvěte, pastelkou, či vodovkami vymalujte...nezapomeňte, jak se štětec správně drží, netlačíme a otíráme přebytečnou vodu. I taková kytička udělá mamince velkou radost!

Básnička - Sedmikráska: ZDE


Úkol 2 - umět rytmizovat i delší text a slova, doprovodit rytmizací píseň - Travička zelená

Kterou jste se již naučily v předchozím úkolu.
Nejprve ukážeme rodičům, jak rozcvičujeme rty a jazyk :
- čertík (jazýček z pusy ven a zpět)
- čertík mává ocáskem (pohyb jazyka z pravého koutku do levého a opačně)
-pejsek cení zoubky - roztáhneme ústa doširoka
-datel klepe - jazykem ťukat za horní zoubky, nebo (traktor jede DDDD)
-špičku jazyka opřít o dolní zuby ( traktor jede ttttt)
-koníček -klapání podkov
- vítr fouká - fíííííí (vše děti znají a ovládají)
Přivoláme jaro písničkou : Travička zelená, písničku doprovázíme tleskáním rukama, na kolínka, na zem
nebo že by nám maminka půjčila něco ze své kuchyně.. to by byla dokonalá kapela...
Na závěr maminka nebo taťka vyberou z písničky dlouhá slovíčka a vy jim je vytleskáte...to umíte krásně
Úkol 3 - počítáme
Pomoz kamarádovi jezevci spočítat příčky....a vystřihni a dolep obrázky, bude mít radost.

Pracovní list : ZDE


Dítě a svět


Světová pohádka - proč se vypráví (píší) pohádky? No přece pro poučení, které z každé pohádky vyplývá. Svět je velký a žije v něm spousta národů, ale pohádky se dětem vypráví všude, aby se z nich mohly poučit.
Mít povědomí o širším společenském a kulturním prostředí,
vnímat, že svět je rozmanitý a různorodý, tvořit elementární povědomí o existenci různých národů a kultur
praktické užívání technických přístrojů, se kterými se dítě běžně setkává (počítač) nebo práce s obrazovým materiálem (mapa).
Úkoly:
Přečtěte (nebo vyprávějte) dětem českou lidovou pohádku. Povídejte si o ní.
Práce s mapou v počítači nebo s papírovou mapou. Ukažte dítěti na mapě světa, kde je a jak vypadá Česká republika. Povídejte si o naší vlasti, zjistěte, zda o ní vaše děti již něco vědí. Můžete zmínit hlavní město a naše okresní město. 

https://www.google.com/maps/@12.6203744,8.1005565,12703128m/data=!3m1!1e3?hl=cs-CZ


V příloze ZDE najdete sbírku krátkých pohádek z celého světa, vyberte si každý den jednu nebo i více pohádek a přečtěte ji dětem. Povídejte si o ní, hledejte poučení, případně rozdíly nebo podobnosti s našimi pohádkami.
Práce s mapou v počítači nebo s papírovou mapou. Ukažte dětem místo, ze kterého je pohádka, kterou jste právě četli.
Povídejte si s dětmi o lidech, žijících v jiných zemích či světadílech, o jejich barvě pleti, oblékání či způsobu života.
Namalujte obrázek k jedné z pohádek, která se vám líbila.
Volitelné
Společně se také můžete podívat na arabskou pohádku ze sbírky Pohádky z tisíce a jedné noci
Práce s mapou v počítači nebo s papírovou mapou. Ukažte dětem na mapě světa arabský poloostrov.