Režim dne

  •   06:15 - 08:45       Příchod a přivítání dětí učitelkou, spontánní a tvořivé činnosti, aktivity zaměřené na individuální práci s dětmi a jejich optimální rozvoj, společné přivítání na elipse.
  •   08:45 - 09:00       Ranní cvičení a pohybové aktivity.
  •   09:00 - 09:30       Hygiena, svačina.
  •   09:30 - 09:50       Nabídka vzdělávacích a poznávacích činností vztahujících se k tématu. V letních měsících je možné tyto činnosti přenést do venkovního prostředí.
  •   09:50 - 11:50       Příprava a pobyt venku, spontánní i řízené aktivity podporující rozvoj rozumových, sociálních a fyzických schopností dětí.
  • 11:50 - 12:40         Hygiena, oběd, čištění zubů.
  • 12:40 - 14:00         Příprava na odpočinek, odpočinek, klidové aktivity.
  • 14:00 - 14:40         TV chvilka, hygiena, svačina.
  • 14:40 - 16:30         Hry ve třídě a na zahradě, pohybové, skupinové a individuální činnosti řízené i spontánní, rozcházení dětí domů.
  • 16,30 uzamčení budovy MŠ                                                                                                                                                      

Režim dne je pouze orientační a lze jej podle potřeby měnit.

Prosíme rodiče, aby dodržovali provozní dobu mateřské školy. V případě pozdního vyzvedávání dětí jde o porušování školního řádu. Při jeho opakovaném porušování je možné rozhodnout i o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.