Kriteria pro přijímání dětí do MŠ Luštěnice

 

Kriteria pro seřazení přijatých žádostí:

  • 1. Děti, které do 31.8.2020 dosáhnou pátého roku věku a děti starší, pro které je vzdělávání v mateřské škole povinné, bez ohledu na trvalé bydliště.
  • 2. Děti s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu MŠ Luštěnice seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
  • 3. Všechny ostatní děti seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

 

Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti od 3 let.

Ke dni nástupu do MŠ musí být dítě schopno samostatně plnit požadavky a cíle předškolního vzdělávání a bezpečně zvládat základní hygienické návyky a sebeobsluhu.