Informace ze schůzky pro rodiče nově přijatých dětí

 • 8 h dítěte v MŠ = 16 h dospělého v zaměstnání,
 • docházka do mateřské školy je stanovena celodenně na 5 dnů v týdnu,
 • nabídka adaptačního týdne:  28. - 31.8.2017
 • připravte děti na vstup do MŠ tak, aby se těšily, vyprávějte jim jen hezké věci!!!,
 • ke vstupu do Žluté, Modré a Zelené třídy MŠ mají rodiče ČIPY,
 • provozní doba - pokud potřebujete přivést dítě před provozní dobou své třídy, přivedete je do třídy, která zahajuje provoz, tam si rodiče zazvoní,
 • přivítání a rozloučení podáním ruky,
 • při nástupu, dle aktuální situace, rodič může s dítětem zůstat chvíli ve třídě a pomoci mu s adaptací,
 • školní rok začíná 1.9.2017, ale protože je to pátek, mohou si rodiče vybrat ještě pondělí 4.9. jako první den - nutno ale nahlásit emailem kvůli obědu,
 • první den v MŠ jsou děti, které jsou v MŠ poprvé, maximálně do 11,30 hodin, bez oběda, udělejte si na ně čas a věnujte jim ho, ostatní mohou zvážit, jak na jejich děti bude působit změna prostředí a oběd přihlásit nebo odhlásit tentokrát pouze emailem s vysvětlením situace,

 

 • v naší MŠ vedeme děti k samostatnosti při sebeobsluze, převlékání, jídle atd.
 • po obědě se všechny děti ukládají na postýlku, spát nemusí, jen odpočívají,
 • nabídka MŠ: ŠKOLKA V PŘÍRODĚ pro starší děti, výlety, divadla
 • zaměření ŠVP na zdravý životní styl, zahrnuje zdravou a veselou mysl, zdravou a vyváženou stravu, zdravý pravidelný pohyb a zdravé životní prostředí, vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech, v práci využíváme metodu hry a prožitkového učení,
 • zaměřujeme se na prevenci dětské obezity, dbáme na vyváženou skladbu jídelníčku, zařazujeme luštěniny, ryby a další méně obvyklé potraviny, prosíme rodiče o spolupráci, aby děti vždy ochutnaly a potom se samy rozhodly, aby nebyly ovlivněné výrokem rodiče, nebo jeho nevhodnou poznámkou,
 • děti chodí denně ven na cca 2 hodiny, je nutné vhodné oblečení (větrovky, gumovky),
 • každá třída pracuje samostatně, má vlastní plán práce,
 • rodiče mohou vstupovat do třídy, mohou navrhovat činnosti a zapojovat se do třídního plánování, mohou prezentovat své povolání nebo svého koníčka,
 • rodiče mohou využít odborného poradenství učitelek, půjčovat si knihy z odborné knihovny,
 • areál mateřské školy se po provozní době nezamyká, rodiče s dětmi mají možnost využívat zahradu ke hraní a volnému pohybu,
 • sponzoring možný na základě darovací smlouvy,
 • předškoláci a děti s odkladem školní docházky - NEPLATÍ ŠKOLNÉ,
 • pokud cítíte nějaký problém, je dobré řešit jej nejprve s učitelkou, potom případně s ředitelkou, vždy je nutno domluvit si schůzku, NE MEZI DVEŘMI,
 • učitelky i ředitelka jsou tady pro vás a vaše děti.