Otevření mateřské školy

19.05.2020 10:13

Mateřská škola je v současné chvíli připravena na své znovuotevření, včetně nových prostor. Nová budova je od konce března v pořádku předána. Jediné, co nám chybí, abychom ji mohli otevřít, je její kolaudace. Bez této kolaudace nemůžeme otevřít ani stávající třídy, protože nemáme kde dětem připravovat stravu. Během nouzového stavu bohužel nebylo možné cokoli úředně vyřizovat, což už nyní lze a my teď čekáme na písemné vyjádření stavebního inspektora, které bude podkladem pro stavební úřad v Mladé Boleslavi k vydání Kolaudačního rozhodnutí. Jakmile se něco změní, budeme vás informovat. Předpokládáme, že by se tak mohlo stát během měsíce června.