Naše třídy a novinky

Co nás čeká v roce 2018/19

31.10.2018 11:19
Zelená třída: Milí rodičové, v letošním školním roce jsme se rozhodli, že budeme pracovat a pracovat a pracovat. Téma letošního roku je "Povolání plní přání". Dozvíme se, kdo co dělá, abychom..... se mohli učit nebo mohli bydlet nebo se mohli bavit a podobně. Samozřejmě se budeme snažit naší práci...

Naše třídy

 
Všechny třídy v naší mateřské škole jsou věkově smíšené a nesou názvy barev. Máme Červenou, Modrou, Žlutou a Zelenou třídu. Děti v dané třídě většinou zůstávají po celou dobu docházky do mateřské školy. Do které třídy dítě po zápisu nastoupí, z té potom zpravidla odchází dál do první třídy základní školy. 
 
V Červené třídě paní učitelky s dětmi pracují v duchu Montessori pedagogiky. Zprostředkovávají dětem realitu tak, že ji dokáží snadněji pochopit. Montessori pomůcky, prostředí a organizace práce jsou nastavené tak, aby umožňovaly dětem prožívat hluboké uspokojení z toho, co dělají. Tříleté děti mohou pracovat s desítkovou soustavou, hrát si s vodou, přesýpat a třídit korálky, nebo celý den rovnat kostky dle velikosti. Šestileté prozkoumávají zeměkouli a vesmír i knihovnu s knihami o zvířatech, přírodě a našem těle. Montessori je vzdělání pro život. Dává smysl. Vychází z toho, že děti se odmalička chtějí učit, baví je poznávat a radostně objevují svět kolem nás. 
 
Chceme, aby se děti naučily vnímat svět v jeho přirozených souvislostech, získávaly reálnější pohled na něj a vytvářely si k němu aktivní postoj na základě přímých zkušeností. Hraní a spontánní učení je ve všech třídách založeno na prozkoumávání, objevování a používání skutečných pojmů.
 
Náš vzdělávací program je zaměřen na zdravou a veselou mysl, pravidelný pohyb a pobyt venku, zdravé a vyvážené stravování a v neposlední řadě na zdravé životní prostředí a jeho ochranu. Děti se přirozenou cestou činností a nápodoby učí, že svět je naším obrazem, který můžeme sami dotvářet.

Naše třídy