⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

AKTUALITY


05.07.2021 10:03

Vážení rodiče,

ve FOTOGALERII / FIALOVÁ TŘÍDA jsou nové fotky Vašich ratolestí a nejen z výletů, ale běžné zábavy, které pro ně připravujeme každý den.


26.06.2021 21:09

Vážení rodiče,

ve FOTOGALERII / ORANŽOVÁ TŘÍDA máme pro Vás nové příběhy Vašich dětí.


26.6.2021 21:08

Vážení rodiče,

ve FOTOGALERII / ŽLUTÁ TŘÍDA jsou pro Vás nové fotky dětí z našich společných výletů a zážitků.


07.06.2021 16:21

Važení rodiče,

ve středu 23.06.2021 v 15:30 hod, se koná informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí ve Fialové třídě.


07.06.2021 16:21

Vážení rodiče,

ve FOTOGALERII / ORANŽOVÁ TŘÍDA máme pro Vás nové fotky z návštěvy hasičské zbrojnice.


25.05.2021 11:10

Vážení rodiče,
v úterý 8. 6. 2021 proběhne fotografování třídních kolektivů


25.05.2021 11:12

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 10. 6. 2021 proběhne dopoledne vyšetření zraku dětí. Preventivní program zdravotní pojišťovny Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Vyšetření je rychlé, neinvazivní a bezkontaktní.


15.05.2021 13:50

Vážení rodiče,

od pondělí 17.05.2021 se školka vrací do běžného režimu jako před pandemií Covid 19. 

Provozní doba školky je od 06: 15 hod do 16:45 hod, více informací ZDE07.05.2021

Vážení rodiče,

po páteční (07.05.2021) výluce, bude od pondělí 10.05.2021 MŠ Luštěnice opět pro Vaše děti otevřena.


06.05.2021 17:23

Dnes nás informovala Policie ČR, že mají na zítra hlášen anonymní útok na nejmenovanou mateřskou školu ve Středočeském kraji. Necháváme na možnostech rodičů, zda si ponechají děti zítra doma. Doufáme, že se v pondělí sejdeme ve školce všichni v pořádku.


05.05.2021 16:10

Oranžová a Žlutá třída mají pro Vás ve FOTOGALERII nové fotky ze svých zážitků


04.05.2021

Vážení rodiče,

ve 12hod byl ukončen systém rezervačního kalendáře. Nyní již není možné zvolit si rezervaci na dny 05.05. - 06.05.2021 pro osobní podání žádosti k přijetí vašeho dítěte do naší MŠ Luštěnice. Nadále však můžete využít jiných způsobů, jak své dítě přihlásit k zápisu. Více informací naleznete ZDE


30.04.2021 11:10

Vážení rodiče,

od pondělí 3. května se můžou do mateřské školy vrátit další děti, kterým to dosud zapovídala koronavirová opatření.  Mateřská škola bude tedy fungovat v běžném režimu s mírně odlišnou provozní dobou. 

Testování na covid-19  - již není u dětí v mateřské škole povinné.

Roušky ani respirátory nejsou u dětí v mateřské škole povinné.

Provoz ve všech třídách bude stále od 6:15 - do 16: 00 hodin.  


21.04.2021 15:32

Vážení rodiče,

REZERVAČNÍ KALENDÁŘ byl spuštěn. Prosím zapisujte do něj jméno dítěte.


20.04.2021 23:28

Vážení rodiče,

dne 21.04.2021 bude během dne spuštěn REZERVAČNÍ KALENÁŘ

v rezervačním kalendáři si prosím zvolte čas schůzky k osobnímu podání žádosti o přijetí Vašeho dítěte do MŠ Luštěnice, který vám bude vyhovovat. Rezervační kalendář bude spušten 21.04.2021 (během dne), nejpozději v 18:00 hod a ukončení rezervací bude 04.05.2021 ve 12:00 hod


Osobní podání žádostí bude probíhat ve dnech:
- 05.05.2021 - 8,00 - 11,30 a 12,30 - 16,00 hodin
- 06.05.2021 - 8,00 - 11,30 a 12,30 - 16,00 hodin

ve vámi zvoleném čase v REZERVAČNÍM KALENDÁŘI
na adrese:
Mateřská škola Luštěnice
Školní 9
294 42 Luštěnice
https://goo.gl/maps/F6RsfC8gigTLPcPYA
Více informací o zápisu do MŠ Luštěnice pro školní rok 2021/2022 naleznete ZDE


07.04.2021 14:56

Od 12. dubna 2021 bude MŠ otevřena během první fáze rozvolňování vládních opatření a to následovně:

od 06:15 hod - do 16:00 hod

Budeme v provozu pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

V MŠ můžou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • Zdravotní pracovníci

 • Pedagogičtí pracovníci

 • Zaměstnanci bezpečnostních sborů

 • Příslušníci ozbrojených sil

 • Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

 • Zaměstnanci uvedeni § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách

 • Zaměstnanci Úřadu práce České republiky

 • Zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

 • Zaměstnanci Finanční správy České republiky

Pro tyto děti bude organizováno vzdělávání v neměnné skupině max. 15 dětí. Každý bude navštěvovat svou třídu.

Testování

Preventivní test se bude provádět bezprostředně po příchodu do školy - TESTOVACÍ MÍSTNOST BUDE ve Fialové třídě.

Testuje se pomocí neinvazivních testů (tyčinka do nosu) instruktážní video ke zhlédnutí ZDE

Při testování dětí je možná asistence rodiče nebo osoby, kterou rodič pověří.

Přítomnost dětí v MŠ bude pouze tehdy - pokud nemá příznaky COVID 19 a podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, které mu poskytne škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Frekvence testování:

2 x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (tzn. většinou v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek)

Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

 • Doloží, že prodělaly COVID 19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní

 • Byly na testech v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší než 48 hodin.


01.04.2021 17:30

Návrat dětí do mateřských škol

MŠ se PRAVDĚPODOBNĚ otevřou 12.4. 2021

Děti se budou vracet postupně:

 

I. FÁZE - počítá se s návratem POUZE PŘEDŠKOLNÍCH dětí, pro které je vzdělávání povinné. Tyto děti musí 2x týdně absolvovat antigenní test, který rodiče obdrží od učitelky. Po otestování budou přijaty jen děti s negativním výsledkem.

Pobyt dětí v MŠ pak bude možný bez roušek.

Návrat mladších dětí do mateřské školy plánuje vláda až ve III. FÁZI

Konečné stanovisko k návratu dětí do škol by vláda měla vyslovit v úterý 6.4.202101.04.2021 16:53

                                             Veselé Velikonoce plné jarní pohody, lásky  a dobré nálady          

                                                                               přeje mateřská škola Luštěnice


30.03.2021 09:49

Zápis dětí do MŠ Luštěnice pro rok 2021 / 2022

podrobné informace o podání a dokumenty naleznete v záložce ZÁPIS 


27.03.2021 14:04

Vážení rodiče,

máme pro vás aktualizované informace o provozu naší MŠ Luštěnice. Dle vládního nařízení o prodloužení krizového opatření ze dne 26. března 2021 č. 315, je naše MŠ uzavřena do 11.04.2021 včetně.

Děkujeme za pochopení

Společně to zvládneme, vaše MŠ Luštěnice


19.03.2021 14:21

Vážení rodiče,

vzhledem k vládním opatřením je MŠ Luštěnice uzavřena do 28. března 2021

Nadále vás prosíme, sledujte sekci Předškoláci, kde pro vaše děti připravujeme týdenní zadání ze všech pěti vzdělávacích oblastí pro mateřské školy.

Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na brzké shledání v naší MŠ Luštěnice


27.02.2021 17:27

Vzdělávání předškoláků

V záložce Předškoláci najdete pro svoje děti připravená zadání ze všech pěti vzdělávacích oblastí pro mateřské školy. Tato zadání jsou určena prioritně pro děti, které plní povinnou předškolní docházku, ale mohou si je vyzkoušet i děti mladší. Zadání budou vždy na jeden týden. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost se tímto způsobem vzdělávat. Účast předškolních dětí na zapojení do vzdělávacích aktivit, budeme konzultovat při návratu do MŠ. Pracovní listy, fotky vašich prací a aktivit si prosím schovejte, budeme se na ně těšit. 


27.02.2021 12:54
Uzavření mateřské školy
Dle usnesení vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 bude mateřská škola od 1. do 21. 3. uzavřena. Pokud se v průběhu této doby cokoli změní, informace naleznete zde.
Ošetřovné
Ošetřovné z důvodu uzavření školy vyplňuje pečující osoba (rodič nebo zákonný zástupce, který o dítě pečuje). Formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část" je připraven na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Tiskopisy jsou číslované, každý si vygeneruje žádost s určitým číslem. Přesný návod najdete přímo na stránkách ČSSZ. Žádost vyplňujete celou sami, již NENÍ POTŘEBA POTVRZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. O ošetřovné se žádá na začátku měsíce za uplynulý měsíc. Vyplněný formulář předáte zaměstnavateli, který jej pošle elektronicky datovou schránkou na ČSSZVánoční přání

06.12.2020 16:36

Fotografování

29.10.2020 11:34

Fotografování proběhne pro ZELENOU, ŽLUTOU a ORANŽOVOU třídu - 

11.11. 2020

Pro FIALOVOU a MODROU třídu - 12.11.2020

Fotografovaní POUZE PRO DĚTI z mateřské školy.


Povinnost nosit roušky

28.10.2020 09:59

Žádáme, aby v celém prostoru mateřské školy jste měli zakrytá ústa i nos.

Povinnost nosit roušky v uzavřených prostorech se týká všech, kteří doprovází dítě do mateřské školy.

Děti a pedagogický personál roušku nosit nemusí.

DĚKUJEME.


Den otevřených dveří

24.08.2020 11:08


! Informační schůzka !

Vážení rodiče,

v úterý 25.8.2020 se bude konat od 15:30 hodin INFORMAČNÍ SCHŮZKA.

Účast je povinná pro rodiče nově přijatých dětí v prvním kole přijímacího řízení v květnu a pro úplně všechny rodiče, kteří se zúčastnili přijímacího řízení v měsíci srpnu 2020.


Den otevřených dveří

18.08.2020 17:24

Zveme Vás na Den otevřených dveří s prohlídkou nových prostor naší mateřské školy, který se bude konat

ve čtvrtek 27. 8. 2020 od 8:00 - 16:00 hodin.


Adaptační týden a informační schůzka

10.08.2020 14:59

Adaptační týden pro nové děti - proběhne v týdnu od 24.8. - 28.8. 2020, vždy od 8:00 do 10:00 v Zelené třídě.

Informační shcůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat v úterý 25.8. 2020 v 15,30 hod. v Zelené třídě.


Informace o otevření nových tříd mateřské školy

07.07.2020 08:58

Otevření nových tříd mateřské školy bude od září roku 2020.

Zápis na nově vzniklá místa bude 12.8. od 8,00 - 12,00 a 12,30 -15,30 hodin v prostorách mateřské školy ( Zelená třída).

Dokumenty k zápisu ke stažení ve složce ZÁPIS nebo k vyzvednutí v boxu před Zelenou třídou.


Otevření stávajících tříd mateřské školy

15.06.2020 10:35

Mateřská škola bude otevřena od 22.6.2020. Do mateřské školy se mohou vrátit děti přijaté ke vzdělávání pro školní rok 2019/2020 a před tímto rokem.


Otevření mateřské školy

19.05.2020 10:13

Mateřská škola je v současné chvíli připravena na své znovuotevření, včetně nových prostor. Nová budova je od konce března v pořádku předána. Jediné, co nám chybí, abychom ji mohli otevřít, je její kolaudace. Bez této kolaudace nemůžeme otevřít ani stávající třídy, protože nemáme kde dětem připravovat stravu. Během nouzového stavu bohužel nebylo možné cokoli úředně vyřizovat, což už nyní lze a my teď čekáme na písemné vyjádření stavebního inspektora, které bude podkladem pro stavební úřad v Mladé Boleslavi k vydání Kolaudačního rozhodnutí. Jakmile se něco změní, budeme vás informovat. Předpokládáme, že by se tak mohlo stát během měsíce června.


Uzavření mateřské školy

16.03.2020 11:18

Vzhledem k mimořádné situaci, která nastala v souvislosti s šířením koronavirové infekce, bude mateřská škola od zítřka 17.3.2020 až do odvolání UZAVŘENA.

Rodiče, kteří budou potřebovat vystavit "Žádost o ošetřovné", požádájí o vydání formuláře e-mailem.

Formulář bude elektronicky vyplněn, opatřen elektronickým podpisem a odeslán rodičům opět na e-mail.

Ti rodiče, kteří nemají možnost s potvrzenou žádostí pracovat elektronicky, si ji budou moci, po dohodě s ředitelkou, vyzvednout v mateřské škole.

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

 • Část A. tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení
  • školským/dětským zařízením je k dispozici elektronický formulář na ePortálu ČSSZ, z nějž lze exportovat *.pdf soubor, dále je distribuován tiskopis žádosti v elektronicky vyplnitelné podobě (otevřený dokument *.doc a dokument *.pdf vyplnitelný běžnou verzí kancelářského SW nástroje)
  • v tomto tiskopisu vyplní školské/dětské zařízení část A. elektronicky, dokument uloží (v případě ePortálu ČSSZ vyexportuje a uloží) a zašle příslušnému rodiči e-mailem (optimálně s elektronickým podpisem příslušného zaměstnance školy, pokud jím škola nedisponuje, zašle tiskopis rodiči e-mailem bez elektronického podpisu), v části "do" je přitom možno uvést údaj i slovně, kupř. "do odvolání"
  Část B. tiskopisu vyplňuje rodič
  • elektronicky obdržený tiskopis od školského/dětského zařízení může rodič bez zbytečného odkladu přeposlat technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci - "omluvenku")
  • pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal, a to buďto:
  • kompletně elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis)
  • pokud však rodič (žadatel) elektronický podpis nemá, může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem
  • anebo může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat a zaměstnavateli předat fyzicky.


ZDRŽENÍ STAVBY

19.12.2019 09:25

Stavba mateřské školy má drobné potíže a bude mít pravděpodobně asi jeden měsíc zdržení.