⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

AKTUALITY


27.02.2021 17:27

Vzdělávání předškoláků

V záložce Předškoláci najdete pro svoje děti připravená zadání ze všech pěti vzdělávacích oblastí pro mateřské školy. Tato zadání jsou určena prioritně pro děti, které plní povinnou předškolní docházku, ale mohou si je vyzkoušet i děti mladší. Zadání budou vždy na jeden týden. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost se tímto způsobem vzdělávat. Účast předškolních dětí na zapojení do vzdělávacích aktivit, budeme konzultovat při návratu do MŠ. Pracovní listy, fotky vašich prací a aktivit si prosím schovejte, budeme se na ně těšit. 


27.02.2021 12:54
Uzavření mateřské školy
Dle usnesení vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 bude mateřská škola od 1. do 21. 3. uzavřena. Pokud se v průběhu této doby cokoli změní, informace naleznete zde.
Ošetřovné
Ošetřovné z důvodu uzavření školy vyplňuje pečující osoba (rodič nebo zákonný zástupce, který o dítě pečuje). Formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část" je připraven na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Tiskopisy jsou číslované, každý si vygeneruje žádost s určitým číslem. Přesný návod najdete přímo na stránkách ČSSZ. Žádost vyplňujete celou sami, již NENÍ POTŘEBA POTVRZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. O ošetřovné se žádá na začátku měsíce za uplynulý měsíc. Vyplněný formulář předáte zaměstnavateli, který jej pošle elektronicky datovou schránkou na ČSSZVánoční přání

06.12.2020 16:36

Fotografování

29.10.2020 11:34

Fotografování proběhne pro ZELENOU, ŽLUTOU a ORANŽOVOU třídu - 

11.11. 2020

Pro FIALOVOU a MODROU třídu - 12.11.2020

Fotografovaní POUZE PRO DĚTI z mateřské školy.


Povinnost nosit roušky

28.10.2020 09:59

Žádáme, aby v celém prostoru mateřské školy jste měli zakrytá ústa i nos.

Povinnost nosit roušky v uzavřených prostorech se týká všech, kteří doprovází dítě do mateřské školy.

Děti a pedagogický personál roušku nosit nemusí.

DĚKUJEME.


Den otevřených dveří

24.08.2020 11:08


! Informační schůzka !

Vážení rodiče,

v úterý 25.8.2020 se bude konat od 15:30 hodin INFORMAČNÍ SCHŮZKA.

Účast je povinná pro rodiče nově přijatých dětí v prvním kole přijímacího řízení v květnu a pro úplně všechny rodiče, kteří se zúčastnili přijímacího řízení v měsíci srpnu 2020.


Den otevřených dveří

18.08.2020 17:24

Zveme Vás na Den otevřených dveří s prohlídkou nových prostor naší mateřské školy, který se bude konat

ve čtvrtek 27. 8. 2020 od 8:00 - 16:00 hodin.


Adaptační týden a informační schůzka

10.08.2020 14:59

Adaptační týden pro nové děti - proběhne v týdnu od 24.8. - 28.8. 2020, vždy od 8:00 do 10:00 v Zelené třídě.

Informační shcůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat v úterý 25.8. 2020 v 15,30 hod. v Zelené třídě.


Informace o otevření nových tříd mateřské školy

07.07.2020 08:58

Otevření nových tříd mateřské školy bude od září roku 2020.

Zápis na nově vzniklá místa bude 12.8. od 8,00 - 12,00 a 12,30 -15,30 hodin v prostorách mateřské školy ( Zelená třída).

Dokumenty k zápisu ke stažení ve složce ZÁPIS nebo k vyzvednutí v boxu před Zelenou třídou.


Otevření stávajících tříd mateřské školy

15.06.2020 10:35

Mateřská škola bude otevřena od 22.6.2020. Do mateřské školy se mohou vrátit děti přijaté ke vzdělávání pro školní rok 2019/2020 a před tímto rokem.


Otevření mateřské školy

19.05.2020 10:13

Mateřská škola je v současné chvíli připravena na své znovuotevření, včetně nových prostor. Nová budova je od konce března v pořádku předána. Jediné, co nám chybí, abychom ji mohli otevřít, je její kolaudace. Bez této kolaudace nemůžeme otevřít ani stávající třídy, protože nemáme kde dětem připravovat stravu. Během nouzového stavu bohužel nebylo možné cokoli úředně vyřizovat, což už nyní lze a my teď čekáme na písemné vyjádření stavebního inspektora, které bude podkladem pro stavební úřad v Mladé Boleslavi k vydání Kolaudačního rozhodnutí. Jakmile se něco změní, budeme vás informovat. Předpokládáme, že by se tak mohlo stát během měsíce června.


Uzavření mateřské školy

16.03.2020 11:18

Vzhledem k mimořádné situaci, která nastala v souvislosti s šířením koronavirové infekce, bude mateřská škola od zítřka 17.3.2020 až do odvolání UZAVŘENA.

Rodiče, kteří budou potřebovat vystavit "Žádost o ošetřovné", požádájí o vydání formuláře e-mailem.

Formulář bude elektronicky vyplněn, opatřen elektronickým podpisem a odeslán rodičům opět na e-mail.

Ti rodiče, kteří nemají možnost s potvrzenou žádostí pracovat elektronicky, si ji budou moci, po dohodě s ředitelkou, vyzvednout v mateřské škole.

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

 • Část A. tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení
  • školským/dětským zařízením je k dispozici elektronický formulář na ePortálu ČSSZ, z nějž lze exportovat *.pdf soubor, dále je distribuován tiskopis žádosti v elektronicky vyplnitelné podobě (otevřený dokument *.doc a dokument *.pdf vyplnitelný běžnou verzí kancelářského SW nástroje)
  • v tomto tiskopisu vyplní školské/dětské zařízení část A. elektronicky, dokument uloží (v případě ePortálu ČSSZ vyexportuje a uloží) a zašle příslušnému rodiči e-mailem (optimálně s elektronickým podpisem příslušného zaměstnance školy, pokud jím škola nedisponuje, zašle tiskopis rodiči e-mailem bez elektronického podpisu), v části "do" je přitom možno uvést údaj i slovně, kupř. "do odvolání"
  Část B. tiskopisu vyplňuje rodič
  • elektronicky obdržený tiskopis od školského/dětského zařízení může rodič bez zbytečného odkladu přeposlat technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci - "omluvenku")
  • pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal, a to buďto:
  • kompletně elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis)
  • pokud však rodič (žadatel) elektronický podpis nemá, může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem
  • anebo může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat a zaměstnavateli předat fyzicky.


ZDRŽENÍ STAVBY

19.12.2019 09:25

Stavba mateřské školy má drobné potíže a bude mít pravděpodobně asi jeden měsíc zdržení.