Archiv článků

Uzavření mateřské školy

16.03.2020 11:18

Vzhledem k mimořádné situaci, která nastala v souvislosti s šířením koronavirové infekce, bude mateřská škola od zítřka 17.3.2020 až do odvolání UZAVŘENA.

 

Rodiče, kteří budou potřebovat vystavit "Žádost o ošetřovné", požádájí o vydání formuláře e-mailem.

Formulář bude elektronicky vyplněn, opatřen elektronickým podpisem a odeslán rodičům opět na e-mail.

 

Ti rodiče, kteří nemají možnost s potvrzenou žádostí pracovat elektronicky, si ji budou moci, po dohodě s ředitelkou, vyzvednout v mateřské škole.

 

Následující informace jsou staženy z oficiálního webu ČSSZ.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

 

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Část A. tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení

  • školským/dětským zařízením je k dispozici elektronický formulář na ePortálu ČSSZ, z nějž lze exportovat *.pdf soubor, dále je distribuován tiskopis žádosti v elektronicky vyplnitelné podobě (otevřený dokument *.doc a dokument *.pdf vyplnitelný běžnou verzí kancelářského SW nástroje),
  • v tomto tiskopisu vyplní školské/dětské zařízení část A. elektronicky, dokument uloží (v případě ePortálu ČSSZ vyexportuje a uloží) a zašle příslušnému rodiči e-mailem (optimálně s elektronickým podpisem příslušného zaměstnance školy, pokud jím škola nedisponuje, zašle tiskopis rodiči e-mailem bez elektronického podpisu), v části „do“ je přitom možno uvést údaj i slovně, kupř. „do odvolání“,

Část B. tiskopisu vyplňuje rodič

  • elektronicky obdržený tiskopis od školského/dětského zařízení může rodič bez zbytečného odkladu přeposlat technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci - „omluvenku“),
  • pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal, a to buďto:
    • kompletně elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis),
    • pokud však rodič (žadatel) elektronický podpis nemá, může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem,
    • anebo může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat a zaměstnavateli předat fyzicky.

 

Zdržení stavby

19.12.2019 09:25

Stavba mateřské školy má drobné potíže a bude mít pravděpodobně asi jeden měsíc zdržení.

Vánoční prázdniny

09.12.2019 13:30

V době od 23.12.2019 do 1.1.2020 bude mateřská škola uzavřena.

2. - 3.1. 2020 bude provoz v Zelené třídě pouze pro přihlášené děti.

 

Vážení rodiče,

Děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce a přejeme Vám příjemné prožití Vánočních svátků, bohatého Ježíška a v příštím roce 2020 hodně zdraví, lásky a osobních i pracovních úspěchů.

 

Kolektiv zaměstnanců MŠ.

 

Stavba

09.12.2019 12:47

Dle posledních informací stavba pokračuje dobře, harmonogram prací je dodržován. Předpokládané ukončení stavby je v průběhu měsíce ledna 2020.  Zprovoznění nového pavilonu je plánováno v průběhu měsíce února, začátkem března (podle toho, jak rychle dostaneme odpověď na žádost o zvýšení rejstříkové kapacity školy).

Zápis na nově vzniklá místa v mateřské škole bude vyhlášen pravděpodobně začátkem února.

Těšíme se na krásné nové prostory dvou tříd a kuchyně.

Stávka

05.11.2019 08:45

Na 6.11. 2019 byla školskými odbory vyhlášena

Stávka za kvalitní podmínky pro vzdělávání.

Mateřská škola se k této stávce připojuje a dne 6.11. bude omezen provoz mateřské školy do 16,00 hodin.
 
 

Vánoční focení

05.11.2019 08:42

Ve čtvrtek 7.11. od 9,00 hodin se budeme fotit. Fotografie budou v sadě s vánoční tematikou a kalendářem. Cena sady je 280,- Kč.

Přestavba mateřské školy

26.06.2019 09:42

V měsíci červnu začala příprava na plánovanou přestavbu mateřské školy, která bude probíhat až do konce prosince 2019. Děkujeme všem rodičům za jejich vstřícnost a shovívavost. Jste nám dobrými partnery a my jsme rádi, že spolu vycházíme a vždy se dokážeme společně domluvit. Děkujeme vám a těšíme se na další spolupráci s vámi v příštím školním roce.

Tým pedagogů a zaměstnanců mateřské školy

Změny ve stanovení výše stravného

06.06.2019 09:38

Z důvodu změny dodavatele a zvýšení cen potravin se od 1.6.2019 mění výše stravného v mateřské škole. Rozhodnutí o změně a novou kalkulaci stravného najdete v záložce Dokumenty.

Vyšetření očí

19.03.2019 13:44

V pondělí 25.3. proběhne v MŠ preventivní program ZPŠ "Vidí Vaše dítě správně?" Vyšetřit lze pouze děti s vyplněným přihlašovacím lístkem. Děkujeme

Omezení provozu a snížení kapacity mateřské školy

01.03.2019 11:36

V době od května 2019 do ledna 2020 bude probíhat přestavba pavilonu II. mateřské školy. V této době bude omezen provoz mateřské školy zpočátku do tří tříd, později do jedné třídy a od září 2019 opět do tří tříd. Z tohoto důvodu bude také snížena kapacita mateřské školy do skončení přestavby na 84 míst.

Po uvedení pavilonu II. znovu do provozu bude kapacita mateřské školy navýšena o minimálně 24 míst proti původním 96.